בלוג

על ההשראה #20

https://en.wikipedia.org/wiki/Evelyn_Hofer

Evelyn Hofer, Alma und Silvia Giovanoli, Soglio, 1991
Evelyn Hofer Estate, Courtesy Galerie m, Bochum ©

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply