בלוג

לילה לבן

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    שועי
    4 ביולי 2010 at 20:37

    הי אליסיה,
    התמונות זו לצד זו יוצרות הדהוד. בשתי התמונות יש מרחק. הצבתן זו לצד זו (או זו תחת זו) יוצרת קירבה.

Leave a Reply