צילום נשי

מרתה

דברים שכתבה לי מרתה אחרי שהראתי לה את הצילומים שלה:

"אני מסתכלת עליה והיא, מהמקום שלה, מסתכלת עליי גם.

היא אומרת לי משהו. היא רוצה לספר לי את החלמות שלה.

תגידי לה שתמתין לי, שלא תיעלם שוב.

אני אלך איתה. אני אקשיב לה.

אני אוהבת אותה"

***

ואני אוהבת אותך, מרתה