בלוג

כלוב הצלעות בגרוסו מודו

כלוב הצלעות

אליסיה שחף – תערוכת יחידה

אוצרת: סופי ברזון מקאי

פתיחה: חמישי,  15.12.22 , 19:30 – 21:30

שיח גלריה: יום שבת 24.12 בשעה 11:00

נעילה: שבת, 31.12.22, ב-14:00

יש מכשפה שנושאת את כל העולם. בטקס מאגי אוספת שחף אל בין קוריה את תושבי הגן: פרחים נבולים או מתמתחים, זרעים פוקעים, ענפים מתכלים, עלים מתפזרים. היא מניחה אותם ונפגשת עם חווית היופי על כל עוצמתה ומורכבותה. היופי בגלותו הפילוסופית, איננו מושג זניח ומתעתע, כי אם ישות מורכבת השוכנת במי התהום של החוויה האנושית. הגן, כמו גן העדן, הוא מרחב פיזי שמאפשר את בריחת ההכרה. דבר בו איננו בר. והוא בכל זאת מרחב של מדבר, מדבר של הרוח שמחפשת לעבור את גלגוליה. הטבע הוא נקודת אחיזה טובה לקצות אצבעות כואבות מטיפוס, סוכן סמוי של ריפוי כאבים וכמיהות.

לאירוע בפייסבוק 

רח׳ אלפסי 31, תל אביב-יפו

www.grossomodo.art

Rib Cage

Alicia Shahaf – solo exhibition

Curator: Sofie Berzon MacKie

Opening date: Thursday, 15.12.22 19:30-21:30 hrs

Artist talk: Saturday, 24.11 at 11:00 hrs

Closing date: Saturday 31.12.22 at 14:00 hrs

There's a witch that is carrying the whole world. In an occult ceremony, Shahaf gathers into her web the garden's inhabitants: flowers wilting or stretching, cracked seeds, perishable branches, scattering leaves. She lays them down and encounters the experience of beauty in all its power and complexity. In its philosophical exile, beauty is not a negligible and beguiling concept but a complex entity inhabiting the groundwater of the human experience. The garden, like the garden of Eden, is a physical space that allows the escape of consciousness. Nothing about it is wild. And yet, it is an area of wilderness, a wilderness of the spirit seeking to pass its incarnations. Nature is a good gripping point for fingertips aching from climbing, a secret agent of healing aches and longings.

Facebook event

31 Alfasi St
Tel Aviv – Jaffa, Israel

www.grossomodo.art

No Comments

    Leave a Reply