ההנחיה מתאימה לבוגרים ובוגרות של מסלולי לימודי צילום, לצלמות וצלמים שיש בהן תשוקה ליצור,
מכוונות לעבודה אמנותית עמוקה, ומעוניינים לעבוד על פרוייקט אישי ארוך טווח.

ההנחיה האישית מעוררת דיאלוג, ביקורת ודיון על מהלך הפרוייקט, בשלבים השונים שלו:

 מחשבה על נושא הפרוייקט

מקורות השראה

בחירת הנושא

בדיקה מתמדת של הקשיים העומדים במהלך העבודה

ביקורת ודיון במהלך העבודה על איכות ותוכן

מיצוי העבודה – מתי העבודה ב"שטח" מסתיימת?

מיון וקטלוג

בחירת שם לעבודה

כתיבת טקסט מלווה

ארגון והגשת תיק עבודות

תליית תערוכה

 המפגשים מתקיימים אחת לשבוע או לשבועיים, בהתאם לצורך.