בלוג

על ההשראה #17

https://en.wikipedia.org/wiki/Grete_Stern

Grete Stern Dream No. 6 Untitled 1948 ©

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply