פתחתי את הלב, והיה מי שחשב שזו הזמנה לתקוע בו סכין