גוף שונה, גיל שונה, אישה שונה.

שמלה שחורה קטנה אחת.

Yolanda Domínguez

© Yolanda Domínguez

© Yolanda Domínguez

© Yolanda Domínguez