בלוג

Joyce

Juno Calypso ממציאה דמות בשם ג'ויס, ומספרת עליה סיפור.

דיוקן עצמי שונה, מעניין ויצירתי.

© Juno Calypso sensory deprivation

© Juno Calypso the honeymoon

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply