צילומים לעטיפות ספרים

החמלה והזעם – גלעד מורג

לכל צילום מוזמן יש סיפור.

בספר הזה יש לי סיפור של אכזבה קטנה. אמנם יש צילום שלי על הספר.

אבל לא על זה חלמתי.

רציתי צילום אחר.

נסעתי לאוגוסטה ויקטוריה לצלם נוף מאוד ספציפי, ובסופו של דבר נבחר צילום אחר ממקום אחר ומתקופה אחרת, שהוא פחות מאפיין אותי.

אבל זה מה שהסופר בחר.

ואני אוהבת את הצילום, עומדת מאחוריו.

1-6753b