בלוג

שקר

אומרים,

הזמן מרפא הכל

שקר גדול

הזמן לא מרפא כלום

basi_

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply