בלוג

What Is a Photograph?

 

Lucas Samaras—Pace Gallery Photo-Transformation, 1973-76

Lucas Samaras—Pace Gallery
Photo-Transformation, 1973-76

:מתוך התערוכה ב

Icp (International center of photography), NY

טקסט מעניין על התערוכה

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply