Ananké Asseff ©

"הקפיטליזם העכשווי מייצר פחד כשיטה מועדפת לשליטה.

האזרח מאמץ אסטרטגיות חדשות להגנה, שמשנות, בין היתר, את הרגלי היומיום.

האיום נמצא בכל מקום".

כך כותבת (בתרגום חופשי שלי) האמנית Ananké Asseff בטקסט שמלווה את העבודה בשם "Banal crimes".

Ananké Asseff ©

Ananké Asseff יוצרת גוף עבודה עם מסר ברור וחד משמעי. הטקסט הקצר המלווה אינו מותיר ספקות על מהות העבודה.

המבנה של הצילומים זהה: גוף שלם באמצע הפריים, מבט ישיר למצלמה, שפת גוף דרוכה, כולם מצולמים במרחב הפרטי שלהם – הבית.

האנשים האלה – צעירים, מבוגרים, זוגות ויחידים, כל אחד ואחת מהם מחזיק כלי נשק ביד. הנשק לא מופנה למצלמה, הוא לא מוצג לראווה. הוא נמצא אצלם ביד. הוא חלק מהם. כמו חולצה, כמו שעון. הנשק לא נראה זר, הוא משתלב בתמונה, הוא חלק מהיומיום.

Ananké Asseff ©