כל כך הזכירה לי את השיר המקסים פנלופה…(לדוברי ספרדית בלבד, מתנצלת)