היא הולכת-חוזרת-הולכת. מחפשת מקום בטוח. מתרחקת מהחלום, מנסה לשכנע את עצמה שהמציאות שלה נמצאת במקום אחר, לא שם. אבל, הפיתוי לחזור לילדות, לתמימות שלפני הכל, הוא גדול כל כך, מושך אותה אליו. היא שוב ושוב שואלת את עצמה האם זוהי באמת האהבה האמיתית או סתם פנטזיה. פנטזיה על ילדות שהתרחקה לה, שנשטפה אל המים המלוחים, יחד עם עקבות הצעדים שלהם בחול.