בשנה האחרונה השתתפתי בסמינר החדש לאוצרות, ביקורת ותרבות בקמרה אובסקורה.

בשבוע הבא תוצג תערוכת סיום של משתתפי הסמינר.

כ-ו-ל-ם מוזמנים !

יהיה מעניין, אני מבטיחה.